Vissza az összeshez

Levéltár

2021. október 1., péntek

A Levéltár mintegy 460 folyóméternyi okmányt és iratanyagot őriz, amelyek 1294-től kezdődően nélkülözhetetlen forrásai Észak-Magyarország egyház-, társadalom- és művelődéstörténetének. Megszervezésétől, 1735-től levéltára a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek is. Gazdag a családi levéltári anyaga, valamint a Sárospatak gazdaságtörténetével kapcsolatos gyűjtemény is. Az adattár gyűjteménye helytörténettel, egyháztörténettel, szellemi néprajzzal, a magyarság életével foglalkozó kutatók számára tartalmaz értékes dokumentumokat.

Kezdetben a Bodrogköz, a Hegyköz, a Hegyalja községeivel foglalkozó anyagot gyűjtött, jelenleg az egész Kárpát-medence magyarságáról találhatók itt dokumentumok. Emellett a kivándorlások hullámaival, az emigrációban élők sorsával, a református gyülekezetek életével, munkájával is megismerkedhetnek az érdeklődők."